โครงการกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 3 “Office Syndrome รู้ทัน รักษาได้”

2018-07-05 13:31

   คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมโครงการกายภาพบำบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 3 เรื่อง “Office Syndrome รู้ทัน รักษาได้” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด อาคารเรียน 2 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย กภ.ณัฐริกานต์ ศักดิ์สนิท นักกายภาพบำบัดประจำคลินิกมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้บรรยายให้ความรู้ และสาธิตการออกกำลังกายเพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอาการ Office Syndrome โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบุคคลภายนอก เกี่ยวกับอาการ Office Syndrome พร้อมทั้งแนวทางและวิธีการดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการ หรือวิธีการรักษาตนเองเมื่อมีอาการดังกล่าว รวมทั้งการเข้าถึงบริการของคลินิกกายภาพบำบัดในการตรวจประเมินหาสาเหตุของอาการและรับการรักษาอย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไป