พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฟิลิปปินส์ - ไทย หลักสูตรระยะสั้น 4 สัปดาห์

2018-07-18 16:46

   เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ แผนกวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฟิลิปปินส์ - ไทย หลักสูตรระยะสั้น 4 สัปดาห์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (SLU) กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี
   โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ