รวมดวงใจชาวหัวเฉียวบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปีวันสวรรคต ร.9

2018-10-12 14:37

   รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  พร้อมด้วยรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้บริหาร  คณาจารย์  นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่  พร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อถวายความอาลัย  แสดงความจงรักภักดี  และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  เมื่อวันที่  12 ตุลาคม  2561 
   พิธีบำเพ็ญกุศลได้จัดขึ้นบนชั้น  2  ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ  บริเวณพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดชฯ  อาคารแห่งนี้พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมครั้งเมื่อทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นองค์ประธานเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่  24  มีนาคม  2537  ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ชาวหัวเฉียวทุกคน  โดยพิธีเริ่มเมื่อเวลา  09.30  น.  นักศึกษาชมรมขับร้องประสานเสียงได้ขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ท่านอธิการบดีถวายพวงมาลัยหน้าพระบรมรูปฯ ทุกคนยืนสงบนิ่งหน้าพระบรมรูปฯ เป็นเวลา  89  วินาที  หลังจากนั้นท่านอธิการบดีประธานในพิธีจุดธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนบูชาเครื่องทองน้อย  ถวายราชสักการะพระบรมรูปฯ  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล  พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์  เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยง  ลาดผ้าภูษาโยง  ประธานในพิธีทอดผ้าไตร  พระสงฆ์สดับปกรณ์  ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์  พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธานในพิธีกรวดน้ำ-รับพร  กราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา  กราบลาประธานสงฆ์  กราบถวายบังคมพระบรมรูปฯ  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  และพิธีเสร็จสิ้นเมื่อเวลา  11.00  น.