นศ.จีน ม.หัวเฉียวฯ ปลูกป่าชายเลนร่วมกับ ตม.ทั่วประเทศ

2018-10-31 13:25

   เนื่องด้วยวันที่  13  ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  บรมนาถบพิตร  และวันที่  21  ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จึงกำหนดจัด “โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช  บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”  ซึ่งนักศึกษาจีนในโครงการแลกเปลี่ยน จีน - ไทยของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าร่วมโครงการและร่วมปลูกต้นกล้ากับข้าราชการตำรวจจิตอาสา ในสังกัด ตม. ทั่วประเทศ  ตำรวจท่องเที่ยว  ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ  และชาวต่างชาติที่มีจิตอาสา  จำนวน 1,000  คน โดยได้รับเกียรติจาก  พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์  หักพาล  รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)  เป็นประธานเปิดโครงการ  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2561  เวลา  09.00  น. ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)  เฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  มหาราชินี  ต.บางปูใหม่  จ.สมุทรปราการ