วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2561

2018-11-24 18:36

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงาน  วัน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  ประจำปี  2561  เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2561  เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณและตระหนักถึงคุณงามความดีของท่าน  ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยและอดีตประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ซึ่งท่านเป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึง  “การให้” และเป็นแบบอย่างส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น “สังคมแห่งการให้” ภายในงานมีการจัดพิธีวางพวงมาลัยและกระเช้าดอกไม้ ณ รูปเหมือน  ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  โดยทายาท  คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว  มูลนิธิ  สมาคม  แขกผู้มีเกียรติ  คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  หลังจากนั้นมีการจัดพิธีสดุดีเกียรติคุณท่านผ่านละครเพลงอัตชีวประวัติ ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์  ตอน  ปฐมบท...แห่งการให้  แสดงโดยนักศึกษา มฉก. พิธีมอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม  และพิธีมอบรางวัลเยาวชนจิตอาสาพร้อมโล่ที่ระลึก  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม มฉก.