เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.หัวเฉียวฯ

2018-12-14 14:14

   คุณสุภาพร  ชัยธรรมปกรณ์  ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ  บางนา  และโรงเรียนเซนต์โยเซฟ  บางนา นำโดย  คุณปกรณ์  สันตินิยม  นายกสมาคมฯ  เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การจัด Learning Space ในศูนย์บรรณสารสนเทศ” เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้สามารถรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต  รวมทั้งเพื่อตอบสนองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม  2561  เวลา  14.00 - 16.00  น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ชั้น  2  อาคารบรรณสาร  มฉก.