โครงการอบรมครูภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561

2018-12-17 14:14

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561เวลา 8.30 - 16.30 น. สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ร่วมกับคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอบรมครูภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง: เทคนิคการติวข้อสอบ HSK สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องสื่อประสม ชั้น ๒ อาคารบรรณสาร ซึ่งมีครูสอนภาษาจีนกว่า 40 คนเข้าร่วมโครงการ โดยเดินทางมาจากประเทศลาว กรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลายๆจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวิทยากร 4 ท่าน จากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนและคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน อีกทั้งยังมีผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายจีน ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ และคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ เป็นผู้แทนกล่าวคำปราศรัย