ประชุมสามัญสมาชิกสสอท. ครั้งที่ 2/2561

2018-12-24 15:43

   ศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับอธิการบดี และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ในโอกาสมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ