พิธีมอบหมวกและเข็มแก่ผู้สำเร็จการศึกษานักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 36  ประจำปีการศึกษา 2561

2019-01-11 18:20

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีมอบหมวกและเข็มแก่ผู้สำเร็จการศึกษานักศึกษาพยาบาลรุ่นที่ 36  ประจำปีการศึกษา 2561  จำนวน 164 คน โดยมี รศ.ดร.จริยาวัตร  คมพยัคฆ์ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ