ตรุษจีน ม.หัวเฉียวฯ

2019-02-06 14:01

   รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  ผู้ช่วยอธิการบดี  รองศาสตราจารย์อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต  รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี  และอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย์  รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  ร่วมสักการะ  พระพุทธรูป  3  องค์  หลวงปู่ไต้ฮง  ศาลพระภูมิ  ศาลเจ้าที่  ศาลตายาย  ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพศรัทธาของมหาวิทยาลัยเนื่องในเทศกาลตรุษจีน  โดยได้มีการเชิดสิงโต* เอาฤกษ์เอาชัยให้เกิดความเป็นสิริมงคลในวันนี้  และในโอกาสอันเป็นมงคล  ท่านอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีได้มอบสิ่งมงคล  ประกอบด้วย  ส้ม  ฮู้แดง  เหรียญสีทอง  เหรียญสีเงิน  บรรจุใส่ถุงแดง  ถุงทอง  ที่ได้ถวายสักการะแด่หลวงปู่ไต้ฮง  แก่คณะวิชา  หน่วยงาน  บุคลากรที่เข้าร่วมงานอวยพรให้สุขภาพแข็งแรง  มีเงิน  มีทองไหลมาเทมา  และแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2562 ณ มฉก.              

    *เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการเชิดสิงโต
คนจีนโบราณมีความเชื่อว่า "สิงโต" เป็นบุตรของมังกร  ซึ่งมีอำนาจและทรงพลังมากที่สุดในบรรดาบุตรทั้งหมด  ได้รับมอบหมายจากสวรรค์ในฐานะผู้พิทักษ์  สิงโตจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจ  ความกล้าหาญ  และความจงรักภักดี  นอกจากนี้ยังเชื่อว่าสิงโตเป็น  สัตว์เทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์  แม้เพียงเสียงคำรามก็สามารถปัดเป่าวิญญาณและสิ่งชั่วร้ายได้  ด้วยเหตุนี้เองชาวจีนจึงนิยมสร้างรูปสลักสิงโตไว้ตรงหน้าพระราชวัง  ตามหน้าบ้านหรือสถานที่ต่างๆ  เพื่อเป็นองครักษ์ผู้พิทักษ์คอยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายภูตผีปีศาจและสิ่งชั่วร้