ม.หัวเฉียวฯ จัดพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ

2019-03-06 14:28

   รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รักษาการรองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต  รักษาการรองอธิการบดี  และอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ตันตระวาณิชย์  รักษาการรองอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  ร่วมพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง  อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ  เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2562 ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง  โดยอธิการบดีได้ประกอบพิธีอัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงประทับบนเสลี่ยง  จากนั้นขบวนแห่อัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงเดินไปตามเส้นทาง  ที่คณะวิชาและหน่วยงานได้ตั้งโต๊ะเครื่องสักการะบูชาไว้  เส้นทางเริ่มจากศาลาหลวงปู่ไต้ฮง  สนามฟุตบอลกลางแจ้ง  อาคารโภชนาการ  2  วงเวียนจักรยาน  ถนนข้าวต้ม  สวนลวดลาย  และกลับมายังศาลาหลวงปู่ไต้ฮงเพื่ออัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงประดิษฐานยังศาลาอีกครั้ง  ต่อจากนั้นอธิการบดีถวายพวงมาลัยบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา  พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์  และประพรมน้ำมนต์  มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮงเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกและบำเพ็ญกุศลแก่หลวงปู่ไต้ฮง  อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ชีวประวัติและคุณธรรมความดีที่ควรค่าแก่การถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  โดยได้กำหนดจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555