โครงการ Be My Guest

2019-03-21 09:19

ศูนย์บรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ Be My Guest ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ ในงานยังมีกิจกรรมบรรยายพิเสษ " แค่ปรับอีกนิด ชีวิตก็เปลี่ยน กินทุกอย่างได้ถูกใจ " โดยอาจารย์แวว เอกชาวนา นักกำหนดอาหารวิชาชีพ และยังมีวิทยาการอื่น ๆ ที่หมุนเวียนมาให้ความรู้ตลอดทั้ง 3 วัน