ม.หัวเฉียวฯ ร่วมแสดงความยินดีเปิดอาคารสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ

2019-05-27 09:34

     คุณวิมลพักตร์  นฤดลโชติ  ผู้อำนวยการกองกลาง  และคุณอนงค์วดี  พุ่มไสว  นักวิชาการสื่อสารองค์กร   เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เดินทางไปมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2562 ณ สำนักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ  ซึ่งตั้งอยู่ที่  623/1  ถนนหลวงแพ่ง  แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร