โครงการ Staff สื่อสารภาษาจีน

2019-09-11 14:47

ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ ได้นำอาจารย์และนักศึกษา คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนและคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมเป็น staff สื่อสารภาษาจีนให้การประชุมนานาชาติ ของบริษัทของบริษัท International Dragon Award (IDA)  ดำเนินการโดย บริษัท สแตนดาร์ด ทัวร์ จำกัด ซึ่งจัดขึ้นทั่วโลก โดยปีนี้ จัดขึ้นที่ ประเทศไทย วันที่ 10-13 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมเมืองทอง