โครงการค่ายอาสา You Can Call Me HM “เราเรียนได้คุณก็เรียนได้” ช่วยเหลือและร่วมส่งกำลังใจผู้ประสบอุทกภัย

2019-09-16 09:48

  12 กันยายน 2562 อาจารย์กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค่ายอาสา You Can Call Me HM “เราเรียนได้คุณก็เรียนได้” สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล นางสาวสุพัตตรา ภู่พิมล ประธานโครงการ พร้อมด้วยนางสาวสุวพัชร ศรีบุญ เลขานุการโครงการ นำสิ่งของร่วมสมทบกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางพลี สมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือและร่วมส่งกำลังใจผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี