ประชุมหารือความร่วมมือทางโครงการ กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2019-11-25 10:41

ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ) เป็นตัวแทนในนาม ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้หารือร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการจัดทำโครงการร่วมกัน โดยมีการประชุมหารือ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ