อบรมและคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

2019-12-17 11:22

ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ในนามประธานกรรมการบริหารกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานการจัดอบรมและคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน ประจำปี 2563 ณ โรงแรมศรีวารี พาวิลเลี่ยน