ม.หัวเฉียวฯ ทำบุญถวายเทียนพรรษา

2020-07-02 16:51

     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนเป็นประจำทุกปี  ซึ่งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดี  เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระพุทธรูป 3 องค์ คือ หลวงพ่อ วัดบ้านแหลม  หลวงพ่อโสธร  หลวงพ่อโต  จำนวน  1  คู่ ณ ศาลาไทย มฉก. และเดินทางไปยังวัดศรีวารีน้อย เพื่อถวายต้นเทียน ปัจจัย และเครื่องไทยธรรม  โดยในปีนี้มียอดเงินร่วมทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา  จำนวนเงินทั้งสิ้น  26,078  บาท