การประกวดคลิปรณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัย

2020-07-23 15:32

ผลการประกวดคลิปรณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการการพัฒนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ที่ยั่งยืนฯ มีผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 "แค่มวนเดียว" (นายยุคลธร แพทอง และ นายขวัญดี สวนยุทธนา) รางวัลที่ 2 "ํYou Can" (นางสาวธนัชพร มาลัย) และ รางวัลที่ 3 "Happy birthday to die" (นางสาวสุภาภรณ์ จินเจา และ นางสาวรักษณาลี เอื้อโชคทวีวัฒน์) ซึ่งคลิปรณรงค์ที่ได้รางวัล จะนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป รางวัลที่ 1 "แค่มวนเดียว" https://youtu.be/EO8WWk0ayb4 รางวัลที่ 2 "ํYou Can" https://youtu.be/Yn95TWhhv7U รางวัลที่ 3 "Happy birthday to die" https://youtu.be/pdc33oPt_TA