กิจกรรม

วทจ.รุ่น1 รับฟังการบรรยาย เรื่องนโยบายใหม่ในการเปิดเสรีของจีน

H.E. LYU JIAN เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายใหม่ในการเปิดเสรีของจีน (Modern Policy on Chinese Liberation) แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่เข้มข้นเจาะลึกเพื่อสร้างผู้นำยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ เสริมสร้างความรู้ด้านวัฒนธรรม เพิ่มโอกาสแนวทางการทำธุรกิจกับประเทศจีน และสร้างเครือข่ายพัฒนาธุรกิจไทย - จีนทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ