กิจกรรม

วทจ.รุ่น1 รับฟังการบรรยาย เรื่องการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม (ศาสนา)

หลักสูตร วทจ.รุ่นที่ 1 จัดบรรยายเรื่อง ปัจจัยสำคัญและประสบการณ์ในการทำธุรกิจกับจีน โดยคุณธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และการบรรยาย เรื่อง การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม (ศาสนา) ไทย-จีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาประเทศตามข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ณ ศูนย์วัฒนธรรมจีน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561