กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ.) รุ่นที่2