ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่่อ วทจ. รุ่นที่ 2

2018-11-30 15:34

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 ผู้มีรายชื่อให้มารายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน ในวันที่ 3-4,6-7 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส