วิทยากร

รุ่นที่ 1

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตร
1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (องคมนตรี)
2.มร.หลูเจี้ยน (Mr. Lyu Jian) (เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย)
3.ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สหัส บัณฑิตกุล (อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศ)
4.ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)
5.นายวิบูลย์ คูสกุล (อดีตเอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน)
6.ศาสตราจารย์พิเศษ วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษคลังสมองจีน อาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน / ประธานกรรมการ ฟาร์อีสต์โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป และประธานฝ่ายวิชาการหลักสูตร)
7.ศาสตราจารย์พิเศษ ธนากร เสรีบุรี (รองประธานกรรมการซีพีกรุ๊ป)
8.รองศาสตราจารย์จูซิจวิน (Mr. Zhu Xijun) (กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท การก่อสร้างรถไฟแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำกัด (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้))
9.มร.จางจวิ่น (Mr. Zhang Jun) (ผู้อำนวยการ ฝ่ายการพัฒนาซัพพลายเออร์ทั่วโลก อาลีบาบากรุ๊ป)
10.มร.เหริน อี้เซิง (Mr. Ren Yisheng) (กงสุลใหญ่พาณิชย์จีนประจำจังหวัดเชียงใหม่)
11.มร.หลิว จินซิน (Mr. Liu Jinxin) (ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยโลจิสติกส์ระหว่างประเทศนครคุนหมิง)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ปักกิ่ง
ศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำระดับประเทศ จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง