ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ (วิทยาเขตบางพลี)
ที่ตั้ง 18/18 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. ที่ 18
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1711-1718 โทรสาร 0-2312-6237, 0-2312-6412
ที่อยู่ (วิทยาเขตยศเส)
ที่ตั้ง 121 ถนนอนันตนาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2621-7070-4 โทรสาร 0-2621-7075
รับสมัครรับสมัครนักศึกษาใหม่
คุณณภัทร สกุลหงษ์ โทร. 0-2312-6300 ต่อ 1546
WebSite
www.hcu.ac.th (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
admission.hcu.ac.th (แผนกรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล)