ข่าวสารและกิจกรรม

ม.หัวเฉียวฯ จัดพิธีปิดหลักสูตร วทจ. รุ่นที่ 1

2018-06-13 12:56

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้นำไทย - จีน (วทจ.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 1 จำนวน 70 คน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 12.20 - 17.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ภายในงานมีการจัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์สังคมนิยมใหม่พลังจีนพลิกโลก” จากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย Miss Lena Ng คุณโจ ฮอร์น พัธโนทัย ศาสตราจารย์พิเศษวิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ และคุณพิทยสัณห์ เดชประสิทธิ์ ดำเนินรายการโดย คุณ ณ กาฬ เลาหะวิไล นอกจากนี้มีการนำเสนอ รายงานวิชาการ วทจ. 1 “ยุทธศาสตร์สังคมนิยมจีนยุคใหม่ : ผลกระทบต่อไทย”


ปฏิทินกิจกรรม