ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร วทจ. รุ่น 1 รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

2018-06-20 16:24

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยปักกิ่งให้แก่ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน รุ่นที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยปักกิ่งให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน จำนวน 70 ท่าน