เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย โดยมี คุณอรัญ  เอี่ยมสุรีย์ ผู้ช่วยกรรมการและประธานสถาบันผู้นำไทย-จีน ร่วมในพิธี  พร้อมกันนี้มีบรรยายพิเศษเรื่อง "เส้นทางเจ้าสัวในประเทศไทย" โดย ดร. สุวิทย์ ธนียวัน และ เรื่อง “สืบสานตำนานลอดลายมังกร” โดย  คุณไปรเทพ  ซอโสตถิกุล จากนั้นคณะนักศึกษาฯได้เข้ากราบ องค์หลวงปู่ไต้ฮงที่ศาลเจ้ามูลนิธิฯ และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของมูลนิธิฯ พร้อมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์กู้ภัย กู้ชีพ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งด้วย