มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยปักกิ่งประกาศความสำเร็จของหลักสูตร ผู้นำไทย-จีน (วทจ.) อีกครั้งกับการสร้างผู้นำระดับแถวหน้าผู้มีบทบาทหน้าที่สำคัญของประเทศไทยที่เข้าศึกษาในหลักสูตร วทจ. สำเร็จเป็นรุ่นที่  3  จำนวน  111  คน  อาทิเช่น  คุณสุนทร  ว่องกุศลกิจ  ประธานกิตติมศักดิ์  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด คุณพิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวง การต่างประเทศ  คุณอภิศักดิ์ เทพผดุงพร  กรรมการผู้จัดการ  บจก.เทพผดุงพรมะพร้าว  คุณสุรพล  ว่องวัฒนโรจน์  ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.สุรพลฟู้ดส์  หรือคุณประวิทย์  จิตนราพงศ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) ซึ่งได้มีการจัดพิธีปิดการศึกษาของหลักสูตร  เมื่อวันอังคารที่  10  พฤศจิกายน  2563 เวลา 13.30 - 14.30  น. ณ โรงแรมยู  สาธร  กรุงเทพ  ในงานนี้รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อธิการบดี  กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา อย่างอบอุ่น  คุณอรัญ  เอี่ยมสุรีย์  ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน  กล่าวรายงานการศึกษาตลอดหลักสูตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย  แสงวิเชียร  รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้อำนวยการหลักสูตร  ขานรายชื่อผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและผู้ได้รับโล่รางวัลนักศึกษาดีเด่น  โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  มอบโล่นักศึกษาดีเด่น  กล่าวให้โอวาท  และกล่าวปิดการศึกษา 

     ความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือฉันพี่น้องของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่แน่นแฟ้นเฟ้นหาความโดดเด่นและมีเป้าหมายสำคัญร่วมกันในการสร้างผู้นำยุคใหม่ให้ “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” คือ  เข้าใจเรื่องจีนอย่าง ถ่องแท้  เข้าถึงแก่นการพัฒนาศักยภาพของจีน  และเพิ่มโอกาสการสร้างสัมพันธภาพระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืน  จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมผู้นำระดับประเทศถึงสนใจตบเท้าเข้าศึกษาในหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นทุกปี  ถือได้ว่าเป็นเครื่องยืนยันการันตีถึงศักยภาพการเป็นผู้นำด้านจีนของทั้งสองสถาบัน    

     ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่  4  ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่  15  พฤศจิกายน  2563  โดยมีระยะเวลาการอบรม  ระหว่างวันอังคารที่  16  กุมภาพันธ์  2564 - วันอังคารที่  13  กรกฎาคม  2564  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  หมายเลขโทรศัพท์  02-312-6300-79  ต่อ  1546, 02-312-6387, 090-220-9838  หรือ  Line ID : tclhcu