รายการฮ็อตไลน์ไทย ททบ. 5 ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.35-15.00 น. ช่วง "ทำดีมีคนรู้" สกู๊ปพิเศษ คณะนักศึกษาหลักสูตรสถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - วทจ.1 และวทจ.3 จัดกิจกรรมส่งมอบเงินบริจาคช่วยสร้างและซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการสร้าง รพ.สนาม ให้ รพ. เจริญกรุงประชารักษ์  นำโดยคุณบุญยิ่ง เจริญฐิติวงศ์  ประธาน CSR นศ.วทจ.3 โดยมี ผศ.พรรณราย  แสงวิเชียร  ผอ.หลักสูตร วทจ.และนักศึกษา ร่วมกันมอบทุนบริจาคเงิน จำนวน 724,000 บาท ให้แก่มูลนิธิ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โดย นพ.เกรียงไกร  ตั้งจิตรมณีศักดา ผอ.รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ