ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 
ผู้มีรายชื่อให้มารายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน 
ในวันที่ 3-4,6-7 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส

****************************************************************

การชำระเงินค่าลงทะเบียน  
          - 140,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
          - ชำระเงินด้วยแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เพื่อหลักสูตร วทจ.) เลขที่บัญชี 596-1-20973-8
          - หากพ้นกำหนดวันที่ 7 ธ.ค. 2561 ไม่มีการชำระเงินถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา การรายงานตัว วันที่ 3-4, 6-7 ธ.ค. 2561 เวลา 9.00-16.00 น ณ ม.หัวเฉียวฯ วิทยาเขตยศเส
          - นักศึกษาหรือตัวแทนต้องเข้ามารับเอกสารของหลักสูตรฯ ตารางเรียน โลโก้ และเข็มกลัดประจำรุ่น

หลักฐานการรายงานตัว
          - แคชเชียร์เช็ค หรือ 
          - สำเนาสลิปการโอนเงิน หรือ สำเนาใบ Pay-in เพื่อเข้ารับเอกสาร