กิจกรรม

วทจ. รุ่น 1 รับฟังการบรรยาย เรื่อง ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องการบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม (จีน-ไทย)

หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รุ่นที่ 1 รับฟังการบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องการบริหารธุรกิจข้ามวัฒนธรรม (จีน-ไทย)” โดยรองศาสตราจารย์จูสีจวิน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง “ทำอย่างไรให้อายุยืนเป็นหมื่น ๆ ปี” โดย อ.พจ.อรภา  ศิลมัฐ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ