เรียนจีนง่าย ๆ กับ ม.หัวเฉียวฯ

TH | EN |

HCU News

ม.หัวเฉียวฯ และ ม.การแพทย์แผนจีนเทียนจิน ร่วมมือดำเนินงานและบริหารงานสถาบันขงจื่อ ด้านการแพทย์จีนแห่งแรกในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และศาสตราจารย์เกาซิ่วเหม่ย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ประชุมร่วมมือดำเนินงานและบริหารงานสถาบันขงจื่อด้านการแพทย์จีนแห่งแรกในประเทศไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.โจวเกาหยู่ เลขานุการเอก และคุณหม่าเชา เลขานุการลำดับ 3 ฝ่ายการศึกษา สถานเอคอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย