HCU News

ศูนย์วัฒนธรรม ม.หัวเฉียวฯ จัดนิทรรศการ เรื่อง สังคมรักสวยรักงาม (ไฉไล)

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) จัดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง สังคมรักสวยรักงาม (ไฉไล) โดยมี ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี เป็นประธาน