HCU News

ม.หัวเฉียวฯ จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 23 ปี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 23 ปี ภายในงานมีพิธีศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ พระพุทธรูป 3 องค์ หลวงปู่ไต้ฮง ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 23 ราย เหรียญที่ระลึกสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี จำนวน 18 ราย และบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 15 ราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี เป็นผู้มอบ และพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ณ อาคารอำนวยการ มฉก.