เรียนจีนง่าย ๆ กับ ม.หัวเฉียวฯ

TH | EN |

HCU News

พิธีแสดงกตเวทิตาจิตและเปิดห้องประชุม ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ในโอกาสฉลองอายุ 6 รอบนักษัตร (72 ปี) และเปิดห้องประชุม “ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล” โดยมีผู้บริหารคณะ ผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนิสิตเก่า ผู้แทนนิสิตปัจจุบัน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน