Image
Read Now
นศ.ฝึกงานและบุคลากร มฉก. รับวัคซีนเข็มแรก

นักศึกษาฝึกงานจาก 13 คณะวิชา และบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข็มแรก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ อาคารโภชนาการ 2 ศูนย์ฉีดวัคซีน มฉก. ตามลำดับขั้นตอนจุดบริการ จำนวน 5 จุด โดยแต่ละจุดบุคลากรอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นผู้ให้บริการ


เพิ่มเติม
HCU Channel
วีดิทัศน์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

- มหาวิทยาลัยนี้ เลื่อมใสในบทบาทความรู้รอบ รู้ลึก และความชำนาญงานอันเกื้อหนุนคุณภาพของทั้งบุคคลและสังคมประชาชาติ จึงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos