Image
Read Now
13 ตุลาคม ม.หัวเฉียวฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร นายกสโมสรนักศึกษา มฉก. ร่วมพิธีและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มฉก. ทั้งนี้ได้เข้าร่วมถ่ายทอดกิจกรรม น้อมรำลึกฯ ใน Zoom Meeting ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


เพิ่มเติม
HCU Channel
วีดิทัศน์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

- มหาวิทยาลัยนี้ เลื่อมใสในบทบาทความรู้รอบ รู้ลึก และความชำนาญงานอันเกื้อหนุนคุณภาพของทั้งบุคคลและสังคมประชาชาติ จึงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos