ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมประกวด DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์

2018-02-23 13:04

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมประกวด DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ หรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนำมา REUSE เพื่อให่้เกิดสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดการประหยัด