ข่าวสารและกิจกรรม

ม.หัวเฉียวฯ ทำบุญถวายเทียนพรรษา

2020-07-02 16:51

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนเป็นประจำทุกปี ซึ่งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาแด่พระพุทธรูป 3 องค์ คือ หลวงพ่อ วัดบ้านแหลม หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโต จำนวน 1 คู่ ณ ศาลาไทย มฉก. และเดินทางไปยังวัดศรีวารีน้อย เพื่อถวายต้นเทียน ปัจจัย และเครื่องไทยธรรม โดยในปีนี้มียอดเงินร่วมทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวนเงินทั้งสิ้น 26,078 บาทDOWNLOAD