มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | Huachiew Chalermprakiet University
ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2020-08-11 09:22

ม.หัวเฉียวฯ ร่วมใจสวมเสื้อฟ้าเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์ รองอธิการบดี และอาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้าแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระองค์ท่านเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ประตูเสด็จDOWNLOAD