Image
Read Now
โครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2564 นำโดย ศูนย์วัฒนธรรม พร้อมประกอบพิธีถวายต้นเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรมและปัจจัย โดยผู้มีจิตศรัทธาผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมทำบุญถวายจำนวน 12,400.00 บาท ณ วัดศรีวารีน้อย จังหวัดสมุทราปราการ


เพิ่มเติม
HCU Channel
วีดิทัศน์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

- มหาวิทยาลัยนี้ เลื่อมใสในบทบาทความรู้รอบ รู้ลึก และความชำนาญงานอันเกื้อหนุนคุณภาพของทั้งบุคคลและสังคมประชาชาติ จึงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos