Image
Read Now
ม.หัวเฉียวฯ จัดปัจฉิมนิเทศ Online & Onsite นักศึกษาจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจีนหลักสูตรการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 81 คน โดยปีนี้เป็นปีพิเศษที่จัดงานทั้ง Online และ Onsite เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 และนักศึกษาจีนส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศจีน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เป็นประธานในงาน และอาจารย์อรรถสิทธิ์ สุนาโท อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสู่การทำงานและสังคมภายนอกรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มฉก.

Image
Read Now
วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ชาวหัวเฉียวภูมิใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และมิมีวันลืมเลือนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ 24 มีนาคมของทุกปีเป็นวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยในปี 2564 มหาวิทยาลัยครบรอบ 29 ปี ได้มีการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พิธีมอบเหรียญที่ระลึกแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี พิธีแสดงความยินดีผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ พิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564


เพิ่มเติม
HCU Channel
วีดิทัศน์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

- มหาวิทยาลัยนี้ เลื่อมใสในบทบาทความรู้รอบ รู้ลึก และความชำนาญงานอันเกื้อหนุนคุณภาพของทั้งบุคคลและสังคมประชาชาติ จึงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos