Image
Read Now
ม.หัวเฉียวฯ และ กศน.อ.เมืองสมุทรปราการจับมือนำร่องด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสมุทรปราการ (กศน.อ.เมืองสมุทรปราการ) ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สร้างงานวิจัย และงานบริการวิชาการ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และชุมชน ซึ่งครั้งนี้เป็นการนำร่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 13 คณะวิชาของ มฉก. และ กศน.อ.เมืองสมุทรปราการ 1 ใน 6 แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ (กศน.อ.พระประแดง กศน.อ.บางพลี กศน.อ.พระสมุทรเจดีย์ กศน.อ.บางบ่อ และ กศน.อ.บางเสาธง) โดยมี รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี มฉก. คุณสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการ กศน.อ.เมืองสมุทรปราการ รองอธิการบดี (อ.ดร.โจนาธาน รันเต คารียอน) และคุณณลาวัลย์ พรรณชยภูมิ ข้าราชการครู กศน.อ.เมืองสมุทรปราการ ร่วมลงนาม พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก.

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับกลุ่มคน 3 วัย อันได้แก่ นักเรียนนักศึกษา คนวัยทำงาน และผู้สูงวัย เป็นการสร้างนิยามใหม่เรื่อง “การเรียนรู้” ที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงอายุ

การฝึกฝนภาษาอังกฤษ ด้วยตนเอง

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ไม่ควรจำ กัดแค่การเรียนในห้องเรียน แต่ผู้เรียนควรมีการฝึกฝนนอกชั้นเรียนควบคู่ไปด้วย การหมั่นฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการใช้ภาษาด้วยตนเอง เพื่อต่อยอดจากสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียน นับว่าช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างเต็มที่ หลายคนคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เข้าใจได้ยาก มีหลักการมากมายที่จะต้องจดจำ ทำ ความเข้าใจ แต่รู้หรือไม่ว่าหากเราฝึกฝนตัวเองด้วยวิธีต่าง ๆ อย่างสม่ำ เสมอ จะสามารถช่วยให้เรามีพัฒนาทางภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

3 จุดหยุดไมเกรน

ไมเกรน เป็นโรคที่พบมากในปัจจุบันและเป็นๆหายๆ ส่งผลต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก จะมีอาการปวดหน่วงที่บริเวณขมับ คิ้ว และรอบดวงตา ตาพร่ามัว บางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย โดยทั่วไปก็จะทานยาแก้ปวดเมื่อมีอาการ และทานยาป้องกันควบคุมการบีบขยายของหลอดเลือด แต่ก็ยากที่จะรักษาให้หายขาด การฝังเข็มรักษาได้ดี บางเคสกำลังปวดอยู่ ฝังไปสักพักยังไม่ทันเอาเข็มออกอาการก็ดีขึ้นอย่างชัดเจน บอกลายาแก้ปวดไปเลย ซึ่งการดูแลตนเองที่ผู้ป่วยสามารถทำได้เองและได้ผลดี คือการนวดกดจุด

มหัศจรรย์แห่งกระเทียม

กระเทียมเป็นเครื่องเทศอยู่คู่ครัวไทยมานานนับร้อยปี นอกจากจะมีจุดเด่นที่รสชาติที่จัดจ้านและกลิ่นที่เฉพาะตัวคือหอมและฉุนแล้วยังมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยในการรักษาโรคหัวใจ มะเร็ง และบาดแผล (1) ลดระดับไขมันในเลือด และมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย (2) โดยเฉพาะอย่างยิ่งฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระเป็นที่น่าสนใจมาก

การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของอำนาจและความสัมพันธ์เชิงอำนาจจากผู้มีอำนาจ (หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน) ลงมาสู่ประชาชนซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนา การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องการจัดการด้วยตนเองของประชาชนในการดำเนินงานโครงการพัฒนา การร่วมคิด การตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเองภายใต้หลักการทำงานบนความร่วมมือ การยินยอม หรือการทำงานเพื่อชุมชนด้วยความสมัครใจ การเรียนรู้ร่วมกัน และการลงมือปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

รู้รอบตัวกับ ม.หัวเฉียว ตอน เลือกคณะอย่างไรให้ได้คณะที่ตรงใจ

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่จะเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งการตัดสินครั้งสำคัญของชีวิต แม้ว่าหลายๆ คนจะมีเป้าหมายไว้ในใจอยู่แล้วว่าอยากเรียนอะไรแต่ก็ไม่เสียหายหากจะลองทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย เพื่อหลักสูตรที่ใช่ ตรงกับใจ

Videos