ข่าวสารและกิจกรรม

วทจ.รุ่นที่ 1 อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนต่อวิสัยทัศน์ของผู้นำจีน (สัปดาห์ที่ 3)

2018-02-14 14:23

หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 "อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนต่อวิสัยทัศน์ของผู้นำจีน" โดย ศ.(พิเศษ) วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ ณ สูนย์วัฒนธรรมจีน ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561