ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

2018-08-10 11:13

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณหน้าประตูเสด็จ (ประตู 2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ