ข่าวสารและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

2018-06-13 16:08

จัดโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรมสำหรับงานบริการแผนกต้อนรับส่วนหน้า รุ่น 2ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ โรงแรมเอทัส บองกอก (ซอยร่วมฤดี)