ข่าวสารและกิจกรรม

เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ ม.หัวเฉียวฯ

2018-12-14 14:14

คุณสุภาพร ชัยธรรมปกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา และโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา นำโดย คุณปกรณ์ สันตินิยม นายกสมาคมฯ เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การจัด Learning Space ในศูนย์บรรณสารสนเทศ” เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้สามารถรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเพื่อตอบสนองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก.DOWNLOAD