ช่วงบ่ายวันที่ 26 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ คณบดีวิทยาลัยจีนศึกษา และอาจารย์ Liu Yingying หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์และคณะฯ เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเป่ยปู้วาน (Beibu Gulf University) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Tang Gaohao รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ Mr. Miao Jian อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ การหารือร่วมกันในครั้งนี้มุ่งเน้นพัฒนาต่อยอด การแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-จีน ให้มีโอกาสเข้าศึกษาได้หลากหลายคณะมากยิ่งขึ้น โดยใช้ภาษาไทย, ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน นอกจากนี้อธิการบดีร่วมด้วยเลขาธิการพรรคฯ ได้แจกใบประกาศนียบัตร และร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาม.หัวเฉียว จำนวน 42 คน ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนที่ ม.เป่ยปู้วาน ในโอกาสจบการศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนTotal 933 Record : 47 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>