หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัล) Bachelor of Communication Arts Program in Digital Innovative Communication

โอกาสในการทำงาน

        ในยุคดิจิทัลนั้นการสื่อสารถือเป็นเรื่องจำเป็นในทุกวงการ นักศึกษาที่เรียนจบไปจึงเป็นที่ต้องการในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ รวมถึงสามารถประกอบวิชาชีพอิสระได้ เช่น ยูทูบเบอร์ นักแคสเกมส์ กราฟิกดีไซเนอร์ แอนิเมเตอร์ นักแสดง ออแกไนเซอร์หรือนักการตลาดออนไลน์

 

ติดต่อสอบถาม

        คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
        โทรศัพท์ 02-7138100 ต่อ 1173     โทรสาร 02-3126296
        Website: http://commarts.hcu.ac.th
        E-mail: nited.hcu@gmail.com 
        line : @nitedHCU