หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (Bachelor of Traditional Chinese Medicine Program)

        แพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่เห็นผลการรักษาได้รวดเร็วมีผลข้างเคียงน้อย สามารถรักษาโรคได้อย่างกว้างขวาง ราคาไม่แพง หลักการและทฤษฎีการแพทย์แผนจีน ได้ถูกบันทึกและพัฒนาสืบต่อมานานกว่า 5,000 ปี และได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แพทย์จากทั่วโลก และคนทั่วไป ในฐานะการแพทย์แบบองค์รวมในระบบสุขภาพของโลก

        ในปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อผลักดันการแพทย์แผนจีนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ก่อตั้ง “คณะการแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทย”

 

โอกาสในการทำงาน

        - แพทย์แผนจีนในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
        - ธุรกิจส่วนตัว เช่น คลินิกการแพทย์แผนจีน
        - ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น สปา ศูนย์สุขภาพ

 

ติดต่อสอบถาม

        คณะการแพทย์แผนจีน ชั้น 3 อาคารตังจิว อัคคพงษ์กุล
        โทรศัพท์ 02-7138100 ต่อ 1108     
        โทรสาร 02-3126479
        Website: http://cmed.hcu.ac.th
        E-mail: facofcm@hcu.ac.th
       Line: @379lufvl