ชาวหัวเฉียวภูมิใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และมิมีวันลืมเลือนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ 24 มีนาคมของทุกปีเป็นวันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในปี 2566 มหาวิทยาลัยครบรอบ 31 ปี ได้มีการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 พิธีมอบเหรียญที่ระลึกแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี พิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เมื่อวันที่  24 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. ในการนี้ รศ.ดร.จีระเดช อู่สวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ดร.วิรุฬ เตชะไพบูลย์ กรรมการสภา มฉก. และผู้แทนโรงพยาบาลหัวเฉียว ให้เกียรติร่วมงานอันสำคัญยิ่งในวันนี้ โดยมี รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ได้ประมวลภาพบรรยากาศของงานมาฝากกัน