รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล อดีตอธิการบดี มฉก. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพน นะมาตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภา มฉก. รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ที่ปรึกษาอธิการบดี อาจารย์ประพฤทธิ์  ศุกลรัตนเมธี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มฉก. ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์หลัว หาวฉาย (Prof.Luo Haocai) ประธานสภาวิจัยสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศจีน พร้อมคณะ และสำนักข่าว CCTV กรุงเทพฯ ในโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยสิทธิมนุษยชน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. พร้อมกันนี้เข้ายี่ยมชมห้องทรงพระอักษรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ห้องสมุดภาษาจีน ห้องสมุด ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า ณ อาคารบรรณสาร และชมสถานที่โดยรอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558  Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>