มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง เมื่อ AI ครองโลกมนุษย์จะอยู่อย่างไร ? ในการนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สหัส บัณฑิตกุล ที่ปรึกษากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ดร.ธนู กุลชล คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร คุณนิพนธ์ ลีละศิธร ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เกียรติร่วมฟังการบรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมฟังบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 2-315 ชั้น 3 อาคารเรียน มฉก.Image
Green Energy Technology 2015
Total 933 Record : 47 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] Next>>