รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (มฉก.) รับมอบหนังสือภาพชีวประวัติของคุณสุชัย  วีระเมธีกุล  ประธานกรรมการบริหาร The Royal Golf and Country Club และผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัย  เพื่อไว้สำหรับศึกษาอ้างอิง  สร้างแรงบันดาลใจ  ก่อเกิดความมุ่งมั่นบากบั่นพากเพียรพยายามให้กับผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  และผู้สนใจ พร้อมนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ  เมื่อวันศุกร์ที่  22  กรกฎาคม  2559 ณ ห้องรับรอง  ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มฉกTotal 908 Record : 46 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] Next>>