มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  และโรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมมอบทุนสานฝันนางฟ้าชุดขาวเรียนพยาบาลฟรี 4 ปี แก่นักเรียนที่เรียนดี  ประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ในโครงการปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบันฯ รุ่นที่ 4  จำนวน 26  ทุน  มูลค่า  10.4  ล้านบาท  โดยมี ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อแต็กตึ๊ง  คุณกอบชัย  ซอโสตถิกุล  ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว และรศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี  เป็นประธาน  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2559 ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว โครงการนี้มอบทุนอย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลา 5 ปี  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2560 จำนวน 150 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ  พร้อมกระจายโอกาสทางการศึกษาต่อในวิชาชีพพยาบาลTotal 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>