เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2559  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)  จัดสัมมนาร่วมกับ Galuh University  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย    ณ  อาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรม  พื้นที่ส่วนขยาย มฉก.2   โดยศูนย์วัฒนธรรมจัดการแสดง “หุ่นคน ม.หัวเฉียวฯ” ต้อนรับคณะสัมนนา  และเมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี มฉก.  และ Dr.H.Yat.Rospia Brata,M.si., Rector of Galuh University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ร่วมลงนามการจัดสัมมนาในหัวข้อ “การศึกษาเปรียบเทียบ : ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย” โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี   อาจารย์ ดร. Jonathan Rante Carreon รักษาการรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  และคณะผู้บริหารจาก Galuh University พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมนนา ปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและร่วมปั่นจักรยานสีขาว Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>