รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยอาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  คณะผู้บริหาร  คณะทำงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) จากมหาวิทยาลัยมหิดล  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง  และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณสุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ  นำเสนอการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของอาคารบรรณสารเพื่อรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน  2559 ณ ห้องสื่อประสม  ชั้น 2 อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ทุกอาคารเป็นสำนักงานสีเขียวซึ่งอาคารบรรณสารเป็นอาคารแรกที่ส่งเข้าร่วมโครงการในปีนี้Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>