ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรม "Be My Guest" (เพราะคุณคือคนพิเศษ)

2017-03-24

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและส่งเสริมการอ่าน ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีร้านหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ ภายในงานมีกิจกรรม DIY สุดชิค กิจกรรม Researh Development ที่มีแต่ความสนุกและได้สาระ พร้อมกับกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย