ผศ.นิก สุนทรธัย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานเปิดงาน การแสดงละครชาตรีร่วมสมัย โดยนำแก่นพระพุทธศาสนาที่ว่า "สิ่งใด ๆ ทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น" มาสร้างละคร การแสดงครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม อำนวยการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ผลิตโดยศูนย์วัฒนธรรม และคณะนิเทศศาสตร์ มฉก. ทั้งนี้มีนักแสดงจากนักศึกษาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มฉก. นักเรียนจากโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ และชมรมผู้สูงอายุ ตำบลศีรษะจรเข้น้อย ฝึกสอนโดยคณะละครชาตรีสุดประเสริฐ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  กำกับการแสดง โดย อาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม เพื่อสืบทอดศิลปะการแสดงละครชาตรีสู่เยาวชนรุ่นหลัง พัฒนาผู้สูงอายุด้านอารมณ์ จิตใจ ผ่านกระบวนการละคร และสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงสืบต่อไป เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องกระจกด้านหลังหอประชุม มฉก. Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>