อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมทีมพลังงานของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  ศึกษาดูงานด้านพลังงานและสำนักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. โดยมีการบรรยายจากท่านรองอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประหยัดและการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วม และการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ จากนั้นเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโดยรอบและอาคารบรรณสารซึ่งเป็นอาคารแรกที่มหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมประกวดโครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และปิดท้ายก่อนเดินทางกลับได้ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับตราสัญลักษณ์รางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศจากการไฟฟ้านครหลวง ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มฉก.Total 835 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>