ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกวิเทศสัมพันธ์  กองกลาง  ได้ให้การต้อนรับ  ศาสตราจารย์เหริน ฮุ่ยเหลียน (Prof. Ren Huilian)  รองคณบดีคณะการศึกษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และคณะ  เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. ทั้งฝ่ายได้เสนอความคิดและปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>