แผนกวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจีน – ไทย รุ่นที่ 7 จำนวนทั้งสิ้น 149 คน  จาก 5 สถาบัน   ได้แก่  มหาวิทยาลัยครุสาตร์อวี้หลิน  มหาวิทยาลัยเห้อโจว  มหาวิทยาลัยชินโจว  มหาวิทยาลัยอู๋โจว  มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี  สถาบันเซียงซือหู  มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  และมหาวิทยาลัยจี้หนานแห่งชาติ  ไต้หวัน  โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาท  พร้อมกันนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก  สุนทรธัย  คณบดีคณะศิลปศาสตร์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย  แสงวิเชียร  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแลกเปลี่ยน 1 ปี  ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชา การท่องเที่ยว  สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง  คณะศิลปศาสตร์  และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ  ตามลำดับ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  14  พฤษภาคม  2558  เวลา 15.30 น.–17.00 น.  ณ  ห้อง 2-316  ชั้น 3 อาคารเรียน  มฉก.

 Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>