อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวเปิดงานเครื่องดื่มวัยโจ๋สูตร 4x100 ระบาดเข้าโรงเรียน มีฤทธิ์เหมือนสารเสพติดสีคล้ายเหล้า มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย ดื่มหนักทำให้เสียชีวิตได้ ร้องรัฐหามาตรการควบคุมขั้นเด็ดขาดแนะโรงเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครองสร้างเกราะป้องกันเด็กให้เท่าทันและเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก จัดเวทีเสวนาหัวข้อ "ยาแก้ไอผสมโค้ก 4x100 เหล้าปั่นทำลายเยาวชน จะหยุดมันอย่างไร" ในงานมีนักเรียน นักศึกษาหลากหลายสถาบันเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกว่า 70 คน ได้รับเกียรติจาก นางนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ นักสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิดวงประทีป และ ผศ.ดร.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา ณ โรงแรมฮิปโฮเทล เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 19 มิถุนายน 2558Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>