รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  ผู้อำนวยการกองกลาง  และผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง  ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว  โดยผู้บริหารได้ร่วมพิธีสงฆ์  พิธีเปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด  และเยี่ยมชมคลินิกเด็ก  เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว  Total 836 Record : 42 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>